Όροι χρήσης | Sitemap | English
 

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται κάποια από τα θέματα που κατά καιρούς έχουν εκτεθεί, καθώς και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και σχέδια της δουλειάς μου.

Η διαρκής αναζήτηση με οδηγεί πάντα σε νέα μονοπάτια δημιουργίας. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει μια συνεχής παραγωγή νέων σχεδίων και κοσμημάτων που συνθέτουν καινούργιες σειρές με μοναδικά κομμάτια.

Οι χρονολογίες που αναφέρονται για κάθε θέμα αφορούν στην ολοκλήρωση της ενότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου που χρειάστηκε για τη σχεδίαση και δημιουργία των κοσμημάτων.Θέματα δημιουργίας